hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

За участие в осемнадесетия конкурс „Фасада на годината“ на Баумит са представени 101 обекта. Жури в състав: председател – арх. Радомир Серафимов и членове: арх. Владимир Попов, арх. Цветелин Цоневски, арх. Стефан Цонев, арх. Пламен Тодоров, проф. д-р арх. Орлин Давчев и Николай Бъчваров разгледа обстойно всички обекти и проведе обсъждане и гласуване за кандидатстващите за приза фасади.

Жилищна сграда „Береника“ в гр. София спечели приза „Бронзова фасада“. Проектанти на сградата са арх. Мая Йовчева, арх. Кристина Бужева и арх. Радосвета Едрева от „ПРОАРХ“ АД. Инвеститор е Атанас Атанасов, а изпълнител е фирма „Хидрострой“ АД.