hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Сертификати за акредитация и съответствие

Сертификат за съответствие – обикновен бетон

Сертификат за акредитация – пътна строителна лаборатория

Сертификат за експлоатационни показатели – пътни знаци

Сертификат за съответствие на производствен контрол – скални материали за хидротехническо строителство

Сертификат за съответствие на производствен контрол – скални материали

Сертификат за съответствие – асфалтови смеси

Сертификат за съответствие – катионни битумни емулсии

Сертификат за съответствие – хидравлично свързани смеси

Сертификат за съответствие – добавъчни материали за бетон; скални материали за битумни смеси

Сертификат за съответствие – рециклирани скални материали

ISO сертификати

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

БДС ISO 39001:2014

Камара на строителите

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи от първа до пета категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М”; т. 4, буква „Е”; т. 5, буква „Е”

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от втора група и строежи от първа до четвърта категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от трета група и строежи от първа до пета категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от четвърта група и строежи от първа до четвърта категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от пета група

Членство в браншови организации

Удостоверение за членство – Българска браншова камара „Пътища“

Сертификат за членство в Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“