hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

„Хидрострой” АД стартира и развива своята дейност с изграждането на мащабни общественозначими проекти – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори.
Компанията работи успешно и в областта на строителството и поддръжката на обекти от пътната инфраструктура, както в страната, така и в чужбина.
Обществените и жилищните сгради, построени от дружеството отговарят на философията за развитие на интелигентни градове. Те съчетават креативни концепции, комфорт, екологична и достъпна среда.
Чрез интегрирането на нашите знания и умения, ние разработваме иновативни и устойчиви решения, за да превърнем амбициозните концепции в реални проекти.

история

Силни основи

1962 – 1974 г.

1962 – 1974 г.

Компанията е създадена през септември 1962 г. от Главно управление на водното стопанство при Министерски съвет под името „Водстрой – Варна“. През 1970 г. е преименувана на СУ „Водно строителство”. Четири години по-късно получава името, което носи и днес – „Хидрострой”.

1989 – 2000 г.

1989 – 2000 г.

Реформите в икономиката на България през 90-те години, масовата приватизация, развитието на частната собственост и предприемачеството водят до промяна в капитала и структурата на управление на компанията.

2007 г.

2007 г.

През 2007 г. „Хидрострой” АД отбелязва своята 45-годишнина. Поводът е съпътстван от официалното откриване на новата административна сграда на компанията във Варна и поредния приз – плакет на министъра на регионалното развитие и благоустройството и почетна грамота на областния управител на Варненска област за изключителен принос на „Хидрострой” АД в икономическото развитие на града.

2010 - 2015 г.

2010 - 2015 г.

„Хидрострой” АД открива представителни офиси в София и Бургас. Разширяването на дейността е резултат от успешно реализирани проекти на територията на страната и в чужбина. Компанията разкрива нови специализирани работни места и утвърждава позицията си на социално отговорен работодател.

2016 г.

2016 г.

Дружеството придобива „Водстрой 98” АД – най-новият член от корпоративното семейство на „Хидрострой“. Сред значимите проекти, реализирани през 2016 г. е реконструкцията и основният ремонт на зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна, отличена с първа награда в конкурса „Сграда на годината“.

2017 г.

2017 г.

„Хидрострой” АД измества корпоративния си офис в гр. Варна в реконструирания и обновен MALL VARNA. Освен с добре обмислените обеми, високият стандарт на сградата е постигнат с качествените съвременни материали, които създават усещане за удобство и комфорт. През същата година стартира изпълнението на най-мащабния в последното десетилетие проект във Варна – реконструкцията на бул. „Васил Левски“.

2018 г.

2018 г.

„Хидрострой” АД стартира редица проекти, свързани с транспортната инфраструктура, сред които: изграждане на отсечка от АМ „Хемус” и реконструкция на бул. „Съборни” във Варна. Компанията приключва проектите „Проектиране и строителство на жилищен комплекс „Лабиринт” и „Реконструкция на RIU – хотел Астория“ в к.к. „Златни пясъци“.

2019 г.

2019 г.

„Хидрострой” АД приключва с шест месеца предсрочно изграждането на отсечката по трасето на АМ „Хемус”. Компанията приключва успешно и един от най-значимите проекти от транспортната инфраструктура на Варна – изграждането на бул. „Васил Левски”.

2020 г.

2020 г.

„Хидрострой” АД завършва редица транспортни и инфраструктурни проекти, сред които са проект „Обход на Габрово” – част от Трансевропейския транспортен коридор, реконструкция на ПСОВ – к.к. "Златни пясъци", изграждане на ПСОВ – гр. Видин, изграждане на многофункционален спортен комплекс във Варна и рехабилитация на основен път Кранево – Бургас.

2021 г.

2021 г.

През 2021 година са приключени множество значими обекти, сред които реконструкция и рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура в община град Добрич; реконструкция на кръгово кръстовище в к.к. "Св. Св. Константин и Елена", реконструкция на улица в района на Рибарското пристанище в р-н  Аспарухово, гр. Варна, изграждане на пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов”, гр. Варна.

2022 г.

2022 г.

„Хидрострой“ АД започна работа по най-голямото рибарско пристанище в страната. Проектът включва укрепване на свлачище, брегоукрепване, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ в община Бяла. През същата година компанията става изпълнител и на обект TEATRALNA PARK RESIDENCE – първият затворен комплекс в столичния квартал Оборище.