hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

КСБ връчи строителните „Оскар“-и за 2021 г.

Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2021 г. Това стана на традиционния бал по повод Деня на строителя, на който КСБ отбеляза и 15-годишнината от създаването си. Събитието се проведе на 31 октомври в „София хотел Балкан“. Домакини на церемонията бяха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред официалните гости бяха председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание инж. Коста Стоянов, евродепутатът Андрей Новаков, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов. Събитието събра представители на водещи строителни компании от цялата страна.

Церемонията беше открита от министър Иван Шишков и председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред критериите за оценка за строителните „Оскар“-и са нетните приходи от продажби, средносписъчния персонал и дълготрайните материални активи.

Във втора група – строежи от транспортната инфраструктура, в раздел големи строители „Хидрострой“ АД получи сребърно отличие. Златното отиде при „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД, а бронзовото при „Щрабаг“ ЕАД.

„На първо място искам да поздравя колегите си от „Хидрострой“ АД. Както всички чухме, един от критериите за наградата е средносписъчен състав. За нас е много важно да запазваме на работа нашите служители. Надявам се на коректно отношение от страна на възложителите. Благодаря на проектантите и надзорниците“, сподели инж. Живко Недев, изпълнителен директор на „Хидрострой“ АД.

Във всяка от четирите категории – за строежи от високото строителство – жилищно, обществено-обслужващо, промишлено, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната инфраструктура; строежи от енергийната инфраструктура и строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда от Камарата на строителите раздадоха по три награди, разпределени спрямо размера на компаниите – големи, средни и малки.