hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Започна укрепването на свлачището при 107-ми км на второкласния път ІІ-53 Елена – Сливен – Ямбол. Изпълнител на обекта е „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, в което участват: „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Договорът е за 2 155 352.87 лв. с ДДС.

Проектът се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. чрез Кохезионния фонд и националния бюджет. Второкласният път Елена – Сливен, преминаващ през прохода „Вратник“, е най-пряката връзка между градовете Велико Търново и Сливен и е важна пътна комуникация за общините Елена и Сливен, и малките населени места с. Бяла, с. Стара река, с. Новачево, с. Градско, с. Жълт бряг и с. Бяла паланка.

Интензивните валежи през май 2015 г. активизираха свлачищен процес при км 107+200 на второкласния път на територията на област Сливен. В отсечката е ограничено преминаването на МПС над 10 тона.

Проектът за възстановяване на участъка предвижда изграждането на укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка, ревизия на съществуващите отводнителни съоръжения, възстановяване на стоманобетоновата регула и на пътната настилка, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови пътни знаци. С реализацията на проекта ще се подобри комфортът, бързината и безопасността при пътуване.

Строително-монтажните работи се извършват поетапно, без да се затваря второкласният път. Срокът за изпълнение е 4 месеца.

Възстановяването на свлачището е част от проекта „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.