hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Ускорените процеси на глобализация и електронизация ще доведат до още по-голяма концентрация на висшето образование. Това изправя пред предизвикателства висшите училища. Да си пръв в България, далеч няма да бъде достатъчно, за да привлечеш и задържиш студентите в един все по-глобализиращ се пазар на висше образование. Фундаменталната промяна е, че образованието няма да бъде билет за една професия. В по-ниските степени трябва да има много по-интегрална база от знания и умения, която да дава възможност за надграждане през целия живот в различни посоки, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на четвъртата церемония по връчване на наградите на университетите отличници в рейтинга на висшите училища, известна като академичните оскари.

Стилната церемония събра ректори, министри, кметове, представители на бизнеса и медиите, много известни българи, обединени около каузата за по-добро университетско образование у нас.

Организатор е “24 часа”. Партньори бяха “Кауфланд България”, “Геотрейдинг”, “Главболгарстрой холдинг”, “Трейс Груп Холд”, УниКредит Булбанк, “Каолин”, “Дънди прешъс металс”, “Хидрострой”.

Изпълнителният директор на “Хидрострой” АД инж. Живко Недев връчи наградата на проф. Сеня Терзиева, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Висшето училище е първо в 3 професионални направления в рейтинговата система.

Благодаря ви, защото ние можем да си купим машини и технологии, но за тях са нужни кадри да ги управляват и ги получаваме безплатно от вас, каза инж. Недев.

По-късно на въпрос на в. „24 часа“ как може да се подобри връзката университети бизнес“ изпълнителният директор на „Хидрострой“ АД коментира:

Добре е студентите по време на обучението да се запознават с практиката на даден бранш. Опитът ми сочи, че процесът по подобряване на връзката университети – пазар на труда винаги е бил и ще продължи да бъде приоритет. Еднакво важни са усилията в тази посока както на бизнеса, който формира изисквания към пазара на труда, така и на университетите, които подготвят кадри с цел да отговорят на тези потребности.
Несъмнено иновациите във всяка сфера на стопанския живот изискват гъвкавост, адаптивност, бързо, но и качествено овладяване на нови знания и умения. Изискват високи и развиващи се компетенции.
Пазарът на труда ги представя пред университетската общност като конкретни позиции, по които се търсят подготвени кадри. Нерядко това е старт на кариера в дадена област или възможност за професионална реализация в съвършено различна сфера.
Ето защо поддържането на висока информираност за случващото се в конкретен бранш е основа за удовлетворяване на тези изисквания. Тя насочва и подобрява връзката между обучаващите се и търсещите нови служители. Това е една от основните роли на университетите, а именно да систематизират тези бързо променящи се потребности в учебното съдържание, което съумява да даде търсената подготовка. По мое мнение, сред най-важните моменти, за да е възможно всичко това, са споделянето на опита и анализът на резултатите от добрите практики – от една страна. Както и детайлното разглеждане на трудностите и предизвикателствата – от друга. Независимо дали става въпрос за дадена стопанска дейност като цяло, или за конкретен проект.
Точно защото “Хидрострой” АД е компания с над 55 г. опит и експертност в проекти с различна степен на сложност, като част от екипа ѝ искам да споделя, че независимо от мащаба на наш текущ проект, целта винаги е поддържането на високи стандарти на изпълнение. Затова приоритет сред нашите политики са дългосрочните инвестиции в квалификацията на човешките ресурси. Това е и поводът непрестанно и едновременно да комуникираме потребността си от квалифицирани кадри както с университетите, така и с пазара на труда. Смятам, че възможността за запознаване със същинската практика на даден бранш още по време на обучението спомага за по-целенасоченото ориентиране сред предложенията от пазара на труда в бъдеще. Информираното проследяване на променящите се условия и своевременното им отразяване в учебния процес са основополагащи за изграждането на удовлетвореност и стабилност за всяка от страните.