hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Срещата се проведе на 1 септември в Министерството на финансите, на нея беше обсъдено състоянието на пътния сектор у нас. В дискусията се включиха министърът на финансите Асен Василев, заместник-финансовият министър Виолета Лорер, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков и инж. Ивайло Денчев, и.д. председател на УС на АПИ. От страна на Камарата на строителите в България участва инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, както и членове на ръководството на организацията. Българска браншова камара „Пътища“ беше представена от изпълнителния директор на „Хидрострой“ АД инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на Българската браншова камара „Пътища“ и зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ в КСБ. Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” беше представена от нейния председател д.ик.н. Николай Иванов, който е и член на УС на КСБ. В срещата се включиха и представители на пътностроителни фирми.

Темата на срещата бе състоянието на пътния сектор. Ние поставихме нашето основно искане – браншът има изпълнени строително-монтажни работи за 600-800 млн. лв. и продължаваме да работим. Искаме ясен хоризонт кога ще ни бъде разплатено това извършено строителство“, коментира пред в. „Строител“ инж. Живко Недев.

Участниците в срещата се обединиха около предложението на финансовия министър Народното събрание да позволи на АПИ, с ясен списък на договорите, да подпише анекс към тях за реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании.

Според представители на бранша това е единствено възможният начин да бъдат изплатени сумите за извършените дейности, без да се нарушава законът. Предвижда се в анексите да се разпише конкретен план за изплащане на сумите, което би позволило на банките да направят факторинг на плащанията и фирмите да имат достъп до финансов ресурс.

Част от обсъждането беше и възможността да се потърси съдействие от народните представители, за подписване на анекси към договорите с АПИ за извършване на зимно почистване и поддръжка на пътната инфраструктура до края на април догодина, като междувременно се проведат обществени поръчки по правилата на Закона за обществени поръчки. Според министър Василев само съдействието на парламента може да доведе до разрешаване на проблема с разплащането по договорите, като гласува предложените текстове и актуализира.

„Положителното от срещата е, че вече има разговор, има диалог с бранша.  Министърът на финансите предложи всичко, което е изпълнено да бъде сертифицирано и фактурирано и съответно да се сключи факторинг с АПИ и банките. Това е финансов механизъм, който е добър за момента и е начин да си получим парите скоро. Условието на министър Василев, обаче е да има санкция на НС относно договорите. Така, че има първа положителна стъпка. Предстои и среща с МРРБ където ще се разгледат договор по договор. Очакваме адекватна реакция от парламента“, каза още инж. Недев.