hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Визитка

Инж. Николай Пашов
 завършва висшето си образование в Икономическия университет – Варна, специалност “Икономика и управление на строителството”, като няколко години по-късно завършва втора магистърска степен във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, специалност “Пътно строителство”.
В момента е изпълнителен директор и член на съвета на директорите на “Хидрострой” АД, а от 2016 г. е и хоноруван преподавател като експерт от практиката по дисциплината “Транспортни системи” към катедра “Строителство на сгради и съоръжения” на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.
Компанията

 “Хидрострой”има 60-годишна история. Компанията работи успешно в областта на строителството и поддръжката на обекти от пътната инфраструктура както в страната, така и в чужбина. Обществените и жилищните сгради, построени от “Хидрострой”, отговарят на философията за развитие на интелигентни градове.
Създадена през септември 1962 г. от Главно управление на водното стопанство при Министерски съвет под името “Водстрой – Варна”, през 1970 г. компанията е преименувана на СУ “Водно строителство”. Четири години по-късно получава името, което носи и днес – “Хидрострой”.  

Последните няколко години бяха белязани от различни турбулентности – ковид, проблеми във веригата на доставки, инфлация, политическа нестабилност. Всички те силно резонираха в строителния сектор. Как успяхте да се справите и кое беше най-голямото предизвикателство?

Живеем в интересни времена, а предизвикателствата следват едно след друго. Особено в строителния сектор. Съвсем естествено една от целите на “Хидрострой” е да преодолее последствията от натрупаните кризи, да изпълни поетите ангажименти към клиенти и партньори и да търси и прилага нови подходи за адаптация и повишаване на конкурентоспособността си. В “Хидрострой” винаги сме вярвали, че хората са най-ценният ни актив, и основният ни фокус беше да запазим и развием екипа на компанията. Да накараш членовете му да вървят в общата посока и да се ангажират с тази цел, за нас означава, че сме си свършили работата като работодател. Освен че са отлични професионалисти, служителите ни притежават лоялност, лична ангажираност и ясна преценка за предизвикателствата, които стоят пред нас като компания.

Целта ни като работодател е хората, които са част от нашия екип, да се идентифицират с компанията, да бъдат информирани и добре обучени, да са мотивирани, да стимулираме позитивните междуличностни отношения и да заслужим тяхната лоялност. Като пример ще дам програмата ни за повишаване на квалификацията на наши служители, която се радва на силен интерес. Само в рамките на последните 5 години по нея сме инвестирали над 500 хиляди лева, като всеки в компанията е свободен да кандидатства.

В последните няколко години компанията не спира да се развива и да работи по едни от най-големите инфраструктурни проекти. Зад всички тези постижения стоят хора с различни житейски пътища, свързали професионалния си живот с “Хидрострой”.

Кои са най-големите текущи проекти, по които групата на “Хидрострой” работи в момента?

Възобновяваме работа по лот 1 от АМ “Хемус” в участъка от Боаза до пътен възел “Дерманци”. Там строителните дейности са изпълнени 68%, като вярваме, че в рамките на тази календарна година може да приключим работа по трасето. Сред големите ни обекти е и първият затворен жилищен комплекс в столичния квартал “Оборище” – Teatralna Park Residence, който е с обща разгъната застроена площ над 70 хиляди кв.м.

Работим и по укрепването на най-голямото рибарско пристанище в страната – “Чайка” в гр. Бяла, и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване. Сред текущите ни обекти са и реконструкция на уличната мрежа във Варна, Добрич, Балчик, Несебър, както и други текущи ремонти на общинска и републиканска пътна мрежа. Надяваме се тази година да стартираме и изграждането на тунела под Шипка, като вече има проектна готовност за започване на работа. Преди това обаче Агенция “Пътна инфраструктура” трябва да приключи отстраняването на неточности в кадастралната карта.

Името на “Хидрострой” се свързва основно с инфраструктурни проекти, но портфолиото на компанията включва и обекти от сектора на високото строителство. Работите ли по развитието на този сегмент с оглед на почти пълната липса на възлагане в пътния сектор?

Работим, да. Както вече споменах, в момента сме главен изпълнител на Teatralna Park Residence в София, а съвсем скоро ни предстои да започнем работа и по изграждането на нов шоурум на МОТО-ПФОЕ във Варна. През годините в портфолиото ни са попаднали редица жилищни и бизнес сгради, но вярваме, че може да имаме по-сериозно присъствие в сегмента. Целта ни е да предложим на клиентите ни услуга с фокус върху всеки детайл в сградното строителство, така че да гарантираме тяхната надеждност и устойчивост, комфорта на хората и ниски експлоатационни разходи.

Как компанията ви се свързва с Варна и каква е причината за “особеното отношение с морския град”?

Началото на компанията ни стартира от Варна и цялата ѝ история е свързана с морския град. Тук не става дума за “особено отношение”, а за пътя, който сме извървели, и за всички мащабни проекти, които сме изпълнили на територията на Варна и региона – бул. “Левски” и много от важните пътни артерии в града, изграждането на BRT коридорите за градския транспорт, естетизация на централните градски части, ремонтът на зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта, жилищен комплекс “Лабиринт”, пречиствателните станции за отпадъчни води във Варна и Златни пясъци. Списъкът е дълъг. Откровено мога да заявя, че един от обектите, с които се гордеем най-много, е именно изграждането на емблематичния булевард “Левски”, защото той промени из основи движението в града и изгради неговия европейски облик. Освен всички обекти, които сме изпълнили и продължаваме да изпълняваме, ние сме и един от големите работодатели в региона, а да осигуряваш работа на хиляди семейства в града е огромна отговорност.

Бул. "Левски", Варна

Бул. “Васил Левски”, Варна

 
През изминалата година “Хидрострой” отбеляза 60 години от създаването ѝ, как се променя компанията през годините?

Историята на нашата компания датира от 1962 година и без съмнение в годините промените са много. Те са резултат и от икономическите промени, и от общото развитие и възприятие с навлизането на понятия като интелигентно градско развитие, устойчив растеж, иновации, корпоративна социална отговорност. И ако началото е било свързано с това да следваме добрите традиции в българското строителство, днес прилагаме най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда, внедряваме модерни технически решения и нови производствени практики. Говорим за балансирана хармония между икономика, екология и социална отговорност.

От няколко години компанията ви развива дейност и в няколко други европейски държави. Разкажете ни повече?

Смятаме, че експанзията в съседните на България пазари е естествената стъпка в развитието на бизнеса ни. Активно участваме в тръжни процедури в съседните на България страни, като компанията ни вече има реализирани важни регионални проекти в Северна Македония, Румъния и Унгария. Разполага и със свои клонове в Букурещ, Скопие Истанбул и Дубай.

Кое отличава “Хидрострой” от останалите строителни компании в България?

Водени от убеждението, че хората са най-ценният актив на всяка компания, ние създаваме нови работни места, инвестираме в повишаване квалификацията на служителите и насърчаваме професионалното им израстване. Вярвам, че специфичният ни подход в тази посока ни прави различни от повечето компании в сектора. Успешната работодателска марка, която “Хидрострой” развива, откроява компанията, чийто основен ангажимент е не само служителите да се чувстват удовлетворени и мотивирани, но и да се чувстват защитени на работното си място чрез цяла система от мерки за безопасност, управление на качеството и активна грижа.

Как се справяте с повсеместния глад за кадри в строителството – на всички нива и във всички специалности?

Продължаваме да търсим и да назначаваме на работа хора, които споделят ценностите на компанията – професионалисти, мотивирани, адаптивни и с усет за усвояване на нови знания и умения. Това без съмнение е труден процес, но се опитваме да реализираме връзката между образованието и бизнеса в контекста на динамичните промени на пазара на труда. От една страна, това е един от добрите примери за реализиране на обучение по заявка на бизнеса, а от друга – за практическите ползи при участието на експерти от бизнеса в образователния процес.

Как виждате развитието на “Хидрострой” в средносрочен и дългосрочен план?

Въпреки предизвикателствата компанията ни, която отбеляза своята 60-годишнина, не спира да се ангажира с мащабни стратегически инфраструктурни проекти, в които сме се доказали като прецизен изпълнител и коректен партньор. Вярвам, че това ще продължи и занапред. За да бъде успешно развитието не само на компанията, а и на сектора като цяло, държавата в партньорство с местната власт и бизнеса трябва да търси общи гъвкави решения и да създаде ясна визия за развитието на цялостната инфраструктура на България. Така ще очертаем пътя и ще работим по цели и приоритети, за да може в крайна сметка инфраструктурните проекти да бъдат реализирани качествено и в ясен времеви хоризонт. А тяхната значимост според мен не подлежи на съмнение и от гледна точка на икономическия растеж на страната, и на насърчаването на инвестициите, и на развитието на регионите.

Материалът е публикуван в специалното издание на “Капитал” – Градове: Варна, Бургас, Добрич