hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

С най-ниската ценова оферта от 358 млн. лв. с ДДС „Консорциум „ПСВТ“, в който участват „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи-Велико Търново“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД, най-вероятно ще строи тунела под връх Шипка. Това става ясно след отварянето на ценовите оферти в обществената поръчка за избор на строител на съоръжението.

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км ново строителство, а 2,9 км – реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово – Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, стоманобетонова подпорна стена, стоманобетонова укрепителна стена и др.

Тунелът под връх Шипка, който е част от обхода на Габрово, ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или 3 години и половина.

Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът ще бъде предложен за финансиране по новата оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.