hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Със своя екип от над 1 500 души „Хидрострой“ е един от големите частни работодатели в страната. Компанията оперира в огромен мащаб и обединява различни дейности във всички сектори на строителната индустрия. За „Хидрострой“ важен приоритет и в условията на пандемия остава развитието на екипа, защото успешно разработената стратегия за развитие на благоприятна работна среда е ключова част от формулата за успех на всеки работодател.

Почти 60 години „Хидрострой“ продължава добрите традиции в българското строителство. Днес прилага и най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. В контекста на визията си за устойчивост и иновации компанията непрекъснато инвестира в развитието на човешкия си капитал, внедрява модерни технически решения и успешни производствени практики, и подпомага развитието на регионите, в които реализира дейността си.

Устойчивостта и корпоративната отговорност са водещ елемент в нашата стратегия, нашата визия и в нашите корпоративни принципи.

Смисълът на онова, което правим са не само успешно реализираните проекти, но и визията ни на отговорен работодател.

Водени от убеждението, че хората са най-ценният актив на всяка компания, ние създаваме нови работни места, инвестираме в повишаване квалификацията на служителите и насърчаваме професионалното им израстване.

Като отговорна компания, ние приемаме изключително сериозно тази роля за постоянна кариерна подкрепа, грижим се за създаване на работни места и въвеждането на професионални стандарти на пазара на труда.

За последната година сме обучили повече от 120 наши служители в специфични направления като управление на трудовите процеси, безопасност и здраве в строителството, контрол на качеството, ел. безопасност, стандарти в производството на пътна сигнализация и др. Паралелно с това повече от 40 души от нашия персонал са студенти или вече успешно завършили бакалавърска или магистърска степен по специалности, свързани с тяхната работа, като компанията поема изцяло или частично разходите за обучение.

Тази практика показва значението на връзката между образованието и бизнеса в контекста на динамичните промени на пазара на труда.

От една страна това е един от добрите примери за реализиране на обучение по заявка на бизнеса, а от друга – за практическите ползи при участието на експерти от бизнеса в образователния процес.

Продължаваме да търсим и назначаваме на работа хора, които споделят ценностите на компанията – професионалисти, мотивирани, адаптивни и с усет за усвояване на нови знания и умения.

Дългогодишният опит и професионализмът на служителите, високото качество на извършваните дейности и добрите финансови резултати, нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в бранша у нас.

Десетки възложители препоръчват фирмата като надежден строител и коректен партньор.

В подкрепа на това са призовете и референциите за добрите икономически и бизнес отношения, издадени от тях.

Общата политика за развитие на компанията е да осигурява реализацията на висококачествени услуги чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти. В рамките на изпълняваните от „Хидрострой“ АД процеси, нашите служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло.

Успешната работодателска марка, която имаме и непрекъснато развиваме откроява компанията.

За да реализираме значимите проекти, по които работим ние поддържаме добър екип от опитни професионалисти, като основният ни ангажимент е не само служителите ни да се чувстват удовлетворени и мотивирани, но и да се чувстват защитени на работното си място, чрез цяла система от мерки за безопасност, управление на качеството и активна грижа.

Разчитаме на балансирана хармония между трите аспекта на икономиката, екологията и социалната отговорност.

Подкрепяме Програма 2030 за устойчиво развитие, като във връзка с нашата дейност особено важни са целите и показателите, свързани със сигурността на работата и икономическия растеж; иновациите и инфраструктурата; устойчивите градове и общности; борбата с климатичните промени.

В своята дейност компанията внедрява успешни, доказано ефективни и иновативни модели. Осигуряването на стабилност и увереност у нашите колеги е сред най-големите ни постижения. Това, в което вярваме е, че марката „Хидрострой“ е гаранция за качество и грижа за хората.

Текстът е публикуван в приложението РЕСТАРТ ВАРНА на в. „24 часа“.