hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

На 12 февруари се състоя третата официална церемония по награждаването на „Най-добрите университети в България”. Отличени бяха 25-те висши учебни заведения, показали най-високи резултати през изминалата година. Ректорите им получиха своите грамоти лично от министри и представители на бизнеса. Събитието бе проведено със съдействието на вестник „24 часа“ – основоположник през 2004 г. на инициативата „Рейтинг на университетите в България“. Осмото й издание се фокусира и върху становището на бизнеса по темата „как да се подобри връзката образование-бизнес”, отразено на страниците на „24 часа”.

„Безспорно образованието в България поставя стабилна професионална основа, но практическите знания и умения, придобити още в процеса на обучение, стават все по-значими.

Бизнесът е изправен пред предизвикателствата от една страна да предложи, а от друга – да приеме и консултира идеи и инициативи, свързани с практическата насоченост не само на висшето образование. Безспорно, един от офисите на нашия бранш е строителната площадка и там се поставя най-важното начало на всяка професионална кариера в областта на строителството. Познаването на практическите процеси, попадането в непредвидени ситуации и своевременното справяне с тях, като част от екип, смятам за мотивиращо за всеки млад специалист. До днес в строителния бранш са заети професионалисти, пренесли професията през десетилетия, които продължават да надграждат квалификацията си. Възможността да се докоснеш до опита, знанията и уменията им в практическа ситуация мога да определя с една дума – безценна!” сподели Живко Недев – изпълнителен директор на „Хидрострой” АД, който връчи отличие на проф. Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

Проф. Георгиев подчерта, че заетите в тази индустрия дават 17% от БВП на България, а добрият рейтинг на университета в страната го подрежда с 400 места напред в международните класации.

Краят на церемонията бе отбелязан с традиционна обща снимка на отличените, с пожелания за нови успехи и потвърждаване на стремежа за тясно сътрудничество между бизнес и образование.