hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Открита е строителната площадка на първия етап от проекта „Развитие, благоустройство и дизайн на централна градска част на град Добрич“. Първият етап обхваща бул. „Двайсет и пети септември“ в участъка от бул. „3 март“ до Народно читалище „Йордан Йовков“.

Автор на цялостната концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централна градска част (ЦГЧ) на град Добрич и идейния проект за бул. „Двайсет и пети септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“ е „Проектантско бюро Албена” ООД, гр. Добрич. Изпълнител на проекта е „Хидрострой“, а строителният надзор е възложен на общинската фирма „Жилфонд инвест“.

Датата на откриване на строителната площадка е 7 май 2024 г., като се планира на нея да работят 34 работници в продължение на 24 месеца.

При ремонта ще бъде положена нова настилка от три цвята клинкерни павета, ще се изгради поливна система, каквато в момента липсва, нова дъждовна канализация, съобразена с наклоните, за да не се допускат проблеми с отводняването и ново ел. трасе за осветлението. Ще се трасира и каналът за видеонаблюдението, като всичко това ще се съобрази с дървесните видове, за да преминават безопасно и съобразено с проекта.

В момента в централната пешеходна зона на Добрич, в частта от „Стара къща“ до хотел „Добруджа“ има 194 дървета. След ремонта дърветата ще бъдат 262. Съществуващите зелени площи сега са 4 385 кв. м, а след ремонта те ще са 5028 кв. м, което е увеличение с 643 кв. м.

Целите на проекта са: запазване и развитие на градоустройственото решение на централната градска част на Добрич; преосмисляне и подобряване на съществуващите функции и надграждане с нови; „преоткриване“ на даденостите и културното наследство; създаване на добра градска среда; движение и игра, засилване на чувството за общност и локална идентичност.