hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Пречиствателната станция в гр. Трявна беше официално открита на 10 юни 2015 г. Съоръжението е реализирано по проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ . Стойността на проекта е 13,1 млн. лв., от които 12,6 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Освен пречиствателната станция, в рамките на проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и довеждащ колектор с дължина 1,745 км. Проектът е най-мащабният инфраструктурен проект за община Трявна, не само като размер на инвестицията, но и заради преките и косвени ползи за града. Церемонията се проведе на новоизградената площадка на пречиствателната станция, а специален гост беше Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева. Тя се присъедини към благодарностите и приветствията на кмета на община Трявна инж. Драгомир Николов, отправени към всички изпълнители, допринесли за осъществяването му. Министър Василева подчерта, че всички вложени инвестиции и усилия допринасят за съхраняването на природата и нейните ресурси, което води до подобряване на околната среда и повишаване на качеството на живот на хората.