hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В участъка е най-големият армонасип на Балканите

Очакванията, че отсечката Ябланица – Боаза ще бъде завършена предсрочно се оказаха оправдани, както през април информира консорциум „ХВП Ябланица“ ДЗЗД, изпълняващ строително-монтажните работи по проекта „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“. Спрямо строителния график на изпълнителя стана ясно, че дейностите напредват изпреварващо, независимо от поставения краен срок за завършване – март 2020 и първоначално предвидените 910 дни за изпълнение. Точно 6 месеца по-рано отсечката е факт.

Новите 9,30 км са резултат от успешното и предсрочно приключване на същинското строителство, стартирало след два етапа по изготвяне на техническия проект и неговото приемане. Строително-монтажни работи в участъка започнаха в началото на март 2018. Преминаха през множество проверки и приключиха с края на тазгодишния строителен сезон – точно каквито бяха прогнозите спрямо темпа на реализираните дейностите, липсата на форсмажорни обстоятелства и оптимизирания, непрекъснат процес на работа по трасето. По участъка се работеше на 3 смени, а ежедневно оперираха над 250 служители, 150 самосвала и десетки други машини от строителната механизация.

Като инженерно изпълнение, изграждането на отсечката Ябланица – Боаза е една от най-сложните и трудни части от трасето на цялата автомагистрала „Хемус”, поради особената морфология на терена и специфичните геоложки условия.

Забележително е общото количество насипи в участъка, необходими за изграждане на трасето – приблизително 1 000 000 куб. м. За линейното провеждане на протежението му бе изпълнен и взривен способ на мястото на строително-монтажните дейности. Общият обем скален изкоп, добит след прилагането на взрив, е внушително число – над 1 200 000 куб. м. Образно казано, това количество се равнява на 66 000 камиона пълни догоре, подредени един до друг.

Сред обстоятелствата, определящи сложността е изграждането на армонасипите. Де факто, те формират неговата дължина. Армонасипът е сложна конструкция от вплетени земни маси (чакъл и трошен камък с разномерни фракции) и метални мрежи, осигуряващ вътрешно укрепване на почвения масив и поемане на натоварванията по трасето.

В отсечката Ябланица – Боаза са изградени 6 армонасипа с различен обем, височина, дължина, зелено лице и степен на сложност. Това е и участъкът, в който е изградена най-голямата армонасипна конструкция, както в България, така и на Балканите. Армонасип 4 е най-обемното пътно-транспортно съоръжение с височина на армонасипната конструкция 25 м. Същинската му височина е 37 м при обща за терена от 45 м. Дължината му е 310 м, зеленото лице е над 4 000 кв. м, а общият обем на насипните маси е над 262 000 куб. м.

Големите новоизградени пътни съоръжения, които пресичат трасето на АМ „Хемус” са три. Едно от тях е и подлезът, обслужващ пътя за туристическата забележителност и природен феномен – пещера Съева дупка.

Над 135 000 т са вложените допълнителни материали за стабилизация, а 104 000 т са положените асфалтовите смеси, формиращи покритието на лентите за движение. Точно 27 са водосточните съоръжения под трасето на магистралата. Най-голямото от тях представлява правоъгълен стоманобетонов (кахонен) водосток, състоящ се от 62 елемента, като всеки е по 15 т. Денивелацията между втока и оттока е 20 м.

За безопасността и организацията на движението по отсечката Ябланица – Боаза са монтирани над 30 000 м ограничителни системи от стомана. Над 24 500 м са предпазните мрежи. Инсталирани са 160 кв. м светлоотразителни пътни знаци, 348 светещи бализи и 3254 светлоотразители.
Върху новоприсъединеното трасе е положена 12 800 кв. м пътна маркировка с висока нощна видимост при влажна настилка.

Над 90 000 кв. м пътни откоси по участъка са затревени с тревна смеска. За естетизацията и подпомагане процесите по естественото укрепване са засадени 175 дървесни вида и 44 111 храсти и ниска растителност.

Сред специалистите в екипа, участващ в изграждането на магистралата, са и представители на строителите още от 1980 г., които с готовност подкрепят и предават знания и опит на младите колеги инженери.
От началото на октомври новоизграденият участък от пътен възел Ябланица до пътен възел Боаза вече е присъединен като част от същинското трасе на автомагистрала „Хемус” – официално открит и отворен за движение.

Армонасипите

· Армонасип 1 е изграден в участък от км 78+950 до км 78+995 с дължина 45 м, височина на армонасипната конструкция 9 м, зелено лице 356 кв. м, при общ обем насип 4 900 куб. м.
· Армонасип 2 е изграден в участък км 79+287 до км 79+558 с дължина 273 м, височина на армонасипната конструкция 8 м и обикновен насип 1,50 м, обща височина на насипа 9,50 м, зелено лице 1 491 кв. м, при общ обем насип 12 160 куб. м.
· Армонасип 3 е изграден в участък км 80+320 до км 80+660 с дължина 340 м, височина на армонасипната конструкция 16 м и обикновен насип 12 м, обща височина на насипа 28 м, зелено лице 3 711 кв. м, при общо количество насип от 150 730 куб. м.
· Армонасип 4 е изграден в участък км 83+200 до км 83+510 с дължина 310 м, височина на армонасипната конструкция 25 м и обикновен насип 25 м, обща височина на насипа 37 м, зелено лице 4 183 кв. м, при общо количество насип от 262 480 куб. м.
· Армонасип 5 е в участък км 83+910 до км 84+100 с дължина 190 м, височина на армонасипната конструкция 18,50 м и обикновен насип 12 м, обща височина на насипа 30,50 м, зелено лице 1 984,12 кв. м, при общ обем насип 171 340 куб. м.
· Армонасип 6 е изграден в участък км 87+520 до км 87+615 с дължина 95 м, височина на армонасипната конструкция 7,10 м и обикновен насип 1,50 м, обща височина на насипа 8,60 м, зелено лице 373 км. м, при общ обем насип 10 320 куб. м.

© 24 часа, Специално приложение „Строителен бизнес – Кой Кой е“