hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Продукти и услуги:

• изработване и монтаж на знаци за вертикална пътна сигнализация – стандартни, сертифицирани съгласно БДС 1517 и БДС EN 12899-1
• изработване и монтаж знаци за вертикална пътна сигнализация – нестандартни, сертифицирани съгласно БДС 1517 и БДС EN 12899-1
• проектиране, производство и монтаж на средства за вертикална сигнализация
• изпълнение на проекти за временна и постоянна организация на движението
• средства за организация и безопасност на движението
• предпазни улични парапети и огради
• стълбове, указателни и рекламни табели, както и носещи системи и скрепителни монтажни елементи
• доставка и монтаж на ограничителни пътни системи (СПО)
• демонтаж и ремонт на мантинели
• извършване на монтажна дейност на антипаркинг устройства, тръбни парапети, знаци и светофарни секции

За допълнителна информация:
e-mail: signs@hydrostroy.com