hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Предлагани продукти:

  • скални материали за несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – фракции 0/80mm; 0/63mm; 0/40mm; 0/130mm; 0/200mm; 60/120mm, съгласно стандарт EN 13242:2002+А1:2007

  • скални материали за хидротехническо строителство – леки фракции: LMA15/300 и тежки фракции: HMA300/1000 и HMA1000/3000/, съгласно EN 13383-1:2002 и EN 13383-1:2002/АС:2004
  • добавъчни материали за бетон, фракции: 4/12 мм, 12/20 мм, 4/20 мм в съответствие със стандарт EN 12620:2002+A1:2008; EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004

  • скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4 мм, 4/12 мм, 4/16 мм, 12/20 мм, 16/31,5 мм в съответствие със стандарт EN 12620:2002+A1:2008; EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004