hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Местоположение: ПЗ Тополи, община Варна

Предлагани продукти и услуги:
• производство и монтаж на стоманени конструкции за метални врати, портали, метални решетки и капаци, скелета, рекламни пана и табели, стълби
• производство и монтаж на оградни мрежи, оградни пана и аксесоари
• производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради
• монтаж на халета, навеси, складови и логистични помещения
• производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията
• производство и монтаж на арматурни заготовки, арматурно желязо, арматурни мрежи и армопакети
• производство и монтаж на мрежи за укрепване и габиони
• изпълнение на конструктивни проекти от стоманени профили, съгласно проектна документация

За допълнителна информация:
e-mail: montage@hydrosroy.com