hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

 • Тежкотоварни автомобили, самосвали и специализирани автомобили
 • Бетоновози
 • Бетон-помпи
 • Влекачи
 • Ремаркета и полуремаркета: ремаркета за подвижна светлинна сигнализация, за водоноски, ремаркета-платформи и др.
 • Цистерни: цистерни за луга, цистерни за течни горива и др.
 • Багери, комбинирани багер-товарачи, ротационни товарачи, телехендлери, челни товарачи, екскаватори
 • Грейдери и автогрейдери
 • Трактори
 • Фадроми
 • Мостови и козлови кранове
 • Автовишки
 • Роторни снегорини
 • Пътни фрези и фрези за почистване на сняг
 • Булдозери
 • Емулсатори
 • Асфалтополагачи и асфалторазстилачи
 • Валяци: вибрационни, гуменобандажни, комбинирани,
  верижни, пневмоколесни
 • Платформи за валяци
 • Вибрационни плочи и трамбовки
 • Машини за демаркиране на пътна маркировка и рязане на асфалт
 • Машини за опесъчаване, за попълване на пукнатини
 • Машини за ядково пробиване
 • Мобилни челюстни трошачки
 • Фугорези
 • Пътни уширители
 • Помпи
 • Мотокари и газокари
 • Генератори, агрегати и заваръчна техника
 • Пясъкоструен комплект
 • Уреди за обдухване
 • Дърводробилки
 • Дърворезачки, косачки, храсторези
  и мотокултиватори

За допълнителна информация:
e-mail: topolibase@hydrostroy.com