hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

• Тежкотоварни автомобили, самосвали и специализирани автомобили
• Бетоновози
• Бетон-помпи
• Влекачи
• Ремаркета и полуремаркета: 
ремаркета за подвижна светлинна сигнализация, за водоноски, ремаркета-платформи и др.
• Цистерни: цистерни за луга, цистерни за течни горива и др.
• Багери, комбинирани багер-товарачи, ротационни товарачи, телехендлери, челни товарачи, екскаватори
• Грейдери и автогрейдери
• Трактори
• Фадроми
• Мостови и козлови кранове
• Автовишки
• Роторни снегорини
• Пътни фрези и фрези за почистване на сняг
• Булдозери


• Емулсатори
• Асфалтополагачи и асфалторазтилачи

• Валяци: вибрационни, гуменобандажни, комбинирани, верижни, пневмоколесни
• Платформи за валяци
• Вибрационни плочи и трамбовки

• Машини за демаркиране на пътна маркировка и рязане на асфалт
• Машини за опесъчаване, за попълване на пукнатини
• Машини за ядково пробиване
• Мобилни челюстни трошачки
• Фугорези
• Пътни уширители
• Помпи
• Мотокари и газокари
• Генератори, агрегати и заваръчна техника
• Пясъкоструен комплект
• Уреди за обдухване
• Дърводробилки
• Дърворезачки, косачки, храсторези и мотокултиватори

За допълнителна информация: e-mail: topolibase@hydrostroy.com