hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Ремонтът на пасарелката на Морска гара ще започне в началото на месец март и трябва да приключи в рамките на два месеца.

За да започнат възстановителните дейности са необходими трайни благоприятни метеорологични условия и температура не по-ниска от 5 градуса. Към момента достъпът до съоръжението на Морска гара е забранен.

Според анализа направен от представители на „Хидрострой“ АД, състоянието на пасарелката е лошо, настилката е силно амортизирана, има множество пукнатини и участъци с липсващо бетоново покритие върху стоманобетоновата конструкция на съоръжението. Оголена е армировката, в резултат на което е корозирала и е с намалено напречно сечение. Парапетът е силно корозирал, на места липсва.

Необходимо е възстановяване на носещата способност на стоманобетоновата конструкция и нейното усилване, подмяна на компрометираната настилка върху пешеходната пасарелка, доставка и монтаж на нов парапет от неръждаема стомана.

На 21 юли 2020 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ откри процедура с предмет „Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по вълнолом Варна“. Договорът между държавното предприятие и „Хидрострой“ АД e подписан на 17 ноември. Стойността на поръчката е 199 849,89 лв. без ДДС, като компанията поема гаранцията за всички строително-монтажни работи за срок от 8 години.