hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът включва изграждане на база за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция с административни и производствени сгради, лаборатория за тестване на суровини и вертикални силози за съхранение на зърно в землището на гр. Вълчи дол.