hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Реализацията на съоръжението е в рамките на проект “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея” на стойност 13,1 млн. лв.

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” (ОПОС).

Извършени са проектиране и строеж на нова ПСОВ, включително доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонала и пуск в експлоатация. Изградени са довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТРЯВНА