hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – гр. Перник

Наименование на обекта: Многофамилна жилищна сграда – 17, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З с административен адрес кв. „Димова махала“ – гр. Перник
Разрешение за строеж № 164 / 17.05.2017 г.

Изпълнени видове дейности:
Подмяна на PVC и алуминиева дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покриви, направа на покривни хидроизолации, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, подмяна на осветителни тела и ел. инсталации в общите части на сградата.

РЗП: 14 652,64 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: декември 2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД
проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи