hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стралджа

Обособена позиция Б5: Сграда с административен адрес гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 59

Жилищен блок 59 в Стралджа  е многофамилна жилищна сграда, изградена през 1987 г., тип едропанелно строителство и представлява  блок с пет входа на 4 етажа с разгъната застроена площ от 5 129 кв.м, с 60 апартамента.

Националната програма финансира 849 362 лв. за въвеждане на мерките за енергийна ефективност  в сградата – топлинно изолиране на външните стени, тавани и подове, подмяна на дограма, ремонт на покрива, освежаване и въвеждане на енергоспестяващо осветление на стълбищните клетки.