hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ: август 2017 г.

Проектиране – изготвяне на технически проект и чертежи:
 – I-ви междинен етап (съществено завършване): предаване на технически проект за разглеждане на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) с всички съгласувания – завършен на 20 март 2018 г.
– II-ри междинен етап (съществено завършване): одобрение на технически проект от ЕТИС с всички съгласувания – завършен на 20 март 2018 г.
Начало на строително-монтажните работи. Срок: 730 дни.

Новите 9,3 км от автомагистрала “Хемус” са резултат от успешното и предсрочно приключване на същинското строителство, стартирало след двата етапа по изготвяне на техническия проект и неговото приемане. Като инженерно изпълнение изграждането на отсечката Ябланица – Боаза е една от най-сложните и трудни части от трасето на цялата автомагистрала “Хемус” поради особената морфология на терена и специфичните геоложки условия.

От началото на октомври новоизграденият участък от пътен възел Ябланица до пътен възел Боаза вече е присъединен като част от същинското трасе на автомагистрала “Хемус” – официално открит и отворен за движение.

ПРЕДСРОЧНО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ: октомври 2019 г.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: март 2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)