hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Извършени са инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване за спирки и авторски надзор за изграждане на коридор за бързи автобусни линии (BRT), съоръжения за колоездене (колоездачни алеи и велостоянки), подобрения на 3 крайни спирки и са предприети мерки за подобряване на достъпността.