hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла 

Проектът е финансиран по публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и е насочен към подобряване условията за живот в гр. Шабла чрез подобряване на достъпа до качествена канализационна и водопроводна инфраструктура. Реализиран е на два последователни етапа:
– I етап: Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник”;
– II етап: Изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле”.