hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В рамките на общинския план за развитие на община Каолиново за 2013 година, приоритет 2: Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината; специфична цел 1: Повишаване качеството на живот и работа, мярка 1.1: Благоустрояване на населените места, започва строителството на многофункционална зала – квартал „Кус“. Залата е с капацитет до 200 души и е предназначена за провеждане на обществени събития.

Обектът е изпълнен от „Хидрострой“ АД.