hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът обхваща инженеринг в областта на хидротехническото строителство на 2 обекта с високо обществено значение.

ОБЕКТ 1
По проекта са изпълнени:
– Помпена станция с три работни помпи (320 л/сек) и една резервна.
– Стоманен водопровод – D=600 mm с дължина 135,2 м.
– Довеждащ стоманен водопровод – D=500 mm с дължина L=2 285,29 м.
– Резервоар за вода с обем 4 350 м3 с четири камери за вода.
– Дъждовен колектор изграден от полипропиленови тръби с обща дължина 1 067,26 м.
– SCADA – инсталирана е система за наблюдение и контрол на хидротехническото и електрическото оборудване.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГРАД СКОПИЕ И ОБЩИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД

ОБЕКТ 2
По проекта са изпълнени:
– Помпена станция оборудвана с три водни помпи 3х75kW, свързани в обща система с общ поток от 200 л/c. Монтирана е модерна система за наблюдение и контрол на хидротехническото оборудване и електрооборудването (SCADA) в две обединяващи точки: помпи, измервателно-регулаторно оборудване, газово хлориране, дизелов агрегат, трафопост, комуникация, резервоар, ПП централа.
– Резервоар за вода – правоъгълен, с капацитет от 1000 м3, с две камери за вода, поставени симетрично пред сухата камера. Всяка от камерите за вода може да работи независимо от другата. Хидромеханичните уреди, входящите и изходящите тръби за преливане/изпразване, клапаните и всички други необходими фитинги са вградени в сухата камера.
– Тръбопровод под налягане от събирателната шахта до резервоара, с обща дължина от 1685,24 м, направен от HDPE тръби ND 450 мм и PN 20/16/10
– Захранващ тръбопровод с обща дължина от 2 186,46 м с щепсел в съществуващата мрежа чрез свързващ вал. Тръбопроводът преминава под железопътна линия и автомагистрала.
– Станция за хлориране с газ  – изграден е специален обект, в който са разположени постройките за хлориране и неутрализиране на газа. Капацитетът е 2х100 гр/час. Цялата система е включена в системата за управление SCADA.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: март 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГЕВГЕЛИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД