hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Модернизация на окръжен път DJ 172- DN 17 – Кочу – Мокод – Загра

Извършените по проекта дейности включват фрезоване на асфалтова настилка, полагане на асфалтова смес, рехабилитация на съществуващи пътища (2,1 км), изграждане на нови пътни участъци (4,3 км), 25 моста, 29 напречни тръбни моста, 1 сглобяем мост, изграждане на бетонна подпорна стена, канавки, улуци, поставяне на пътна маркировка (3 км предпазен парапет, пътни знаци, стълбове, направляващи стълбове, маркировка).

Обща дължина на окръжния път: 24 км

Строител: обединение между SC FRASINUL SRL, ХИДРОСТРОЙ АД и SOMEȘ TOP GRUP SRL.

Обща стойност на проекта: 80 682 897 леи (16 303 856 евро)

Продължителност на изпълнение: 16 месеца (2 месеца проектиране, 2 месеца административен етап и 12 месеца изпълнение)

Източник на финансиране: Европейски фондове чрез Оперативна програма 2014-2020

Гаранция: 72 месеца (6 години)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОКРЪЖЕН СЪВЕТ БИСТРИЦА, РУМЪНИЯ