hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът обхваща изграждане ново трасе на булевард „Васил Левски“ чрез коригиране на съществуващото дере, преминаване под нивото на съществуващите терени, нови и реконструкция на съществуващи пътни платна за движение и съпътстващи локални платна, които да улесняват достъпа до околните обекти. В проекта са включени също и строително-ремонтни дейности по полагане на нови и реконструкция на съществуващи електроснабдителни и телекомуникационни мрежи, водопроводи, дъждовни и битови канализации, нов отводнителен канал, който да осигури достатъчен обем при необходимост от отвеждане на извънредни количества води, разполагане на улични осветители и озеленяване по протежението. Трасето на бул. „Васил Левски“ пресича три основни пътни артерии във Варна: бул. „Цар Освободител“, бул. „Сливница“ и бул. „Владислав Варненчик“. Инженерното изпълнение на пресичането е реализирано на две нива чрез кръгови кръстовища, за които са изградени 7 големи и сложни мостови съоръжения и 4 пешеходни надлеза.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА