hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Съоръжението е с обща дължина около 200 метра и се явява огледален образ на изградената южна рампа за слизане от АМ „Хемус“ на бул. „Атанас Москов“. Северната рампа позволява слизане и качване на магистралата. Предвид теренните условия съоръжението е проектирано в изкоп, което налага изграждане на укрепителни стени по северната страна и оформяне на откоси от страна на магистралата. Габаритът на платното е 7 метра, с тротоари двустранно по 1,50 м, настилката е оразмерена за тежко движение. По магистралата са подменени съществуващите ограничителни системи с нови, осигуряващи необходимото ниво на пътна безопасност. Рампата дава още една възможна алтернатива за изход от града по оста център – АМ „Хемус“ като логично продължение на пробива на бул. „Сливница“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА