hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът „Подобряване на екологичното състояние на гр. Бяла, чрез изграждане и реконструкция на инженерната инфраструктура на град Бяла, зона за вилен и курортен туризъм „Чайка” и местност „Глико” е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Началото на проекта е дадено на 26.06.2012 г. Общата му стойност е 11 718 746, 68 лв. и включва четири основни инвестиционни компонента.

Строително-монтажните работи по инвестиционните компоненти на проекта са изпълнени от „Хидрострой“ АД.

Реализацията на проекта допринася за подобряване качеството на живот на населението в община Бяла чрез осигуряването на здравословна и благоприятна среда за живот и повишава възможностите за инвестиции.

Постигнати резултати от реализацията на проекта:

  • Новоизградена битова канализационна мрежа (вкл. колектори) – 13 156 метра;
  • Новоизградена дъждовна канализационна мрежа (вкл. колектори) – 3 155,63 м;
  • Новоизградени КПС – 2 броя;
  • Новоизградена водопроводна мрежа – 8 808 м;
  • Реконструирана водопроводна мрежа – 1 835,50 м.