hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Извършено е проектиране – изготвяне на идеен и технически проект, за закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа. Върху депото с площ 85,27 дка са изпълнени следните строителни дейности: земно-насипни работи, уплътняване на насипи, минерален екран, газоотвеждаща система, затревяване и др.

Обектът е изпълнен от консорциум „Мараш – 2015“, част от който е „Хидрострой“ АД.