hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът „Рехабилитация и модернизация на регионалната транспортна инфраструктура по маршрута Vârlezi – Тг. Peony – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)” е финансиран по Регионална оперативна програма 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 6 – Подобряване на пътната инфраструктура от регионално значение, Инвестиционен приоритет 6.1. – Стимулиране на регионалната мобилност чрез свързване на вторични и третични възли към инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли.

Целта на проекта е насочена към повишаване на степента на достъпност на град Târgu Bujor и общините Vârlezi, Măstăcani, Fârțănești и Foltești, разположени в близост до мрежите TEN-T – европейски път E 581 и европейски път E 87 чрез модернизиране на окръжен път DJ 242.

Срокът на изпълнение на проекта е 75 месеца. Той е изпълнен в периода 26.02.2015 г. – 02.05.2021 г.

Като част от проекта са рехабилитирани и модернизирани 30,7 км окръжен път, изградени са насипи, мостове велосипедни алеи, спирки на градския транспорт и са въведени мерки за опазване на околната среда.

Рехабилитацията и модернизацията на окръжен път DJ 242 отговаря на съществуващите нужди в рамките на местната общност и в дългосрочен план на ниво Югоизточния регион на Румъния за развитие на транспортната инфраструктура. Чрез изпълнението на проекта окръжен път DJ 242 е напълно модернизиран, постигнато е облекчаване на пътния трафик и повишаване на комфорта при пътуване.

Стойност на договора 6 401 516.73 EUR
ИЗПЪЛНИТЕЛИ: AQUA PARK, MAVGO HOLDING SRL, ХИДРОСТРОЙ АД, SPC ELITE CONSULTING SRL, IDEAL WINDOWS SRL
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Окръжен съвет на Галац