hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Ремонтните дейности на бул. „Съединение“ в девненския квартал „Повеляново“ са извършени по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня – гр. Девня, кв. „Повеляново“, бул. „Съединение“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Ремонтът на най-големият булевард в гр. Девня включва подмяна на тротоарните настилки и поставяне на нови бетонови бордюри, цялостно преасфалтиране, промяна на напречните наклони на пътя, понижаване на бордюрната линия пред входовете на жилищните сгради, повдигане на съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти, полагане на хоризонтална маркировка от бяла термопластична боя със светлоотразителни перли.