hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров „Света Анастасия“, мостик и предмостово пространство по обособена позиция 1: Реконструкция и адаптация на културно-историческо наследство и реконструкция на пристан на остров „Света Анастасия“

В реставрацията и адаптацията на културно-историческото наследство са включени църквата „Св. Анастасия”, Манастирския метох, къща за гости и манастирска магерница. Малката открита сцена за камерни концерти, благоустроеното пространство и укрепването на островния пристан допринасят за цялостната атмосфера на променената и вече достъпна островна среда. 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: ноември 2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС