hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Комплексът е реализиран по проект “Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове”, финансиран по  Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Обновеният спортен комплекс в Трявна разполага с представителен футболен терен с 3 000 седящи места, тренировъчен футболен терен, триетажна административно-обслужваща сграда, покрита с 10-метрова козирка, спортна зала за борба и карате, тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева. Спортното съоръжение разполага още с хандбално игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с места за 115 зрители, сектори за тласкане на гюлле, дълъг скок и сектор за хвърляне на диск, съблекални и възстановителен център, тенис корт и трибуни за 100 зрители, паркинги, осветителна система на футболните терени и осветление на комплекса.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: септември 2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТРЯВНА