hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът предвижда реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Към новото кръгово се оформя зона за отдих и нова чешма с минерална вода.
Конструктивната част от проекта включва изграждане на подпорна стена.
По част ВиК е изграден нов водопровод, захранващ новопроектирана чешма с минерална вода, ревизионни шахти, уличен канал и елементи за отводняване.
Изместени са съществуващи кабелни линии и са подменени  осветителни тела.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА