hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Дейностите по строителството и ремонта са свързани с инсталиране на дъждовна канализация, ремонт на пътната настилка, нови тротоари, изграждане на велосипедна алея и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА