hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът включва:

•  Реконструкция на улицата към Рибарско пристанище с изграждане на нови асфалтови тротоари, тротоари от бетонови павета, велоалея към плажната ивица в кв. Аспарухово, нови паркинги за перпендикулярно и успоредно паркиране и обръщач.
• Изграждане на нова дъждовна канализация Ф500 с обща дължина 347 м; изграждане на нов водопровод за рибарско пристанище Ф160 с дължина 100 м и изграждане на битова канализация Ф315 с дължина 115 м.
• Изграждане на нова тръбна канална мрежа с дължина 1887 м и ново улично осветление с 43 броя стълбове и лед осветители.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА