hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по ремонт на участъци от улици в 4 населени места на територията на община Крушари: с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово и с. Капитан Димитрово, както следва:

  • с. Бистрец – улица „4-та“ от ОТ 17 – 26;
  • с. Телериг – улица „10-та“ от ОТ 65 – 87 и улица „20-та“ от ОТ 63 – 86 – 87 – 126;
  • с. Ефрейтор Бакалово – улица „4-та“ от ОТ 26 – 29 и улица „8-ма“ от ОТ 12 – 15;
  • с. Капитан Димитрово – улица „4-та“ от ОТ 19 – 21 – 24.