hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Извършени неотложни аварийно-спасителни работи, геозащитни, противоерозионни и укрепителни мероприятия и дейности в съответствие с чл. 148, ал. 6 от ЗУТ за аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна.