hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Магазия № 5 е построена през 1976 г. Представлява изцяло метална конструкция с площ 11 632 м2 , категория на производство „В“, категория на пожароустойчивост IV. Магазията е основно пристанищно съоръжение и служи за съхранение на различни видове товари преди тяхната обработка или спедиция.