hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК и съоръжения от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД
Проектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на прилежащата пристанищна инфраструктура.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД