hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320