hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Участъкът е част от Айтоския проход през Стара планина. Той е удобна връзка между Северна и Южна България и свързва областите Варна и Бургас. Пътят осигурява връзката на голяма част от населените места в Руенска община с гр. Айтос.