hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Възстановяване на проектните параметри на 16 км тротоарна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад

Извършените строително-монтажни дейности включват: смяна на преминаващ през откритата складова площ водопровод, повдигане на съществуващите дъждоприемни галерии и направа на настилка от павета от сулфатоустойчив бетон с дебелина на паветата от 10 см, монтаж на еластична прелезна настилка тежък тип, изграждане на шахти, асфалтиране и монтаж на отводнителен улей.

В резултат на изпълнените СМР са подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и са създадени безопасни условия за движението, комфорт и добро отводняване на площадката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” АД