hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Изграждане на временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна, Приморски парк, местност „Буните“ и ВиК. В рамките на проекта са обособени 702 места за паркиране на МПС, автобусна спирка и кръгов обръщач, изградени са пътна настилка и тротоари в рамките на регулацията.