hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Възложител на проекта е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, а изпълнител – консорциум ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, с водещ съдружник „Агромах“ ЕООД и партньори – „Пътища Пловдив“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД.

Участъкът на Лот 3.1 на АМ „Струма“ между Благоевград и Крупник е с дължина приблизително 13 км, а стойността на договора за проектиране и строителство е 186 млн. лв. с ДДС, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна.

Предвидено е строителството на 11 мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 надлеза – един от тях железопътен, 3 селскостопански подлеза и един пътен подлез.

Проектът включва строителството на пътен възел Благоевград-юг, пътен възел Симитли и пътен възел на път Е79 в района на Симитли. Предвижда се и изместване на трасето на път Е79 в участък с дължина около 2 км.

Срокът за изпълнение на проекта е 1280 дни.

Строителството на Лот 3.1 на АМ „Струма“ ще допринесе за устойчивото развитие на пътната инфраструктура на страната с национално, европейско и трансгранично значение, интегриране на националната в европейската транспортна мрежа и постигане на баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт.

Магистралата ще осигури безопасно преминаване на участниците в движението по направлението Благоевград – Крупник и ще осигури връзка със съседни населени територии и мултимодални транспортни центрове.

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., като приоритетен проект.

Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. със средства от Кохезионния фонд.