hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

„Хидрострой” АД взе участие в тазгодишното приложение „Строителен бизнес – Кой кой е” на вестник „24 часа”.

На въпроса „Как се отрази пандемията на вашата компания, какви планове ви накара да преразгледате, намаля ли строителната активност на вашата фирма в началото на пандемията, когато имаше извънредно положение?” инж. Живко Недев – изпълнителен директор на компанията отговори:
В настоящата ситуация най-засегнати са хората. Не остана незасегнат отрасъл. Строителният бранш не е изключение. Без съмнение, последствията от извънредното положение и прилагането на строги противоепидемични мерки и съпътстващи ограничения, не подминаха „Хидрострой” АД.
Устояваме без сериозни промени в процеса по осъществяване на стопанската си дейност. Натрупаните близо 60 години опит и умения в справянето с форсмажорни обстоятелства ни помогнаха бързо да реорганизираме графиците си на работа, за да запазим здравето на служителите, като същевременно не допуснем спиране изпълнението на строително-монтажни работи по активните проекти. Оставаме фокусирани и върху изпълнението на инвестиционните си намерения, най-вече свързани с разширяване и усъвършенстване производствените мощности на компанията.