hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Договорът между Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” и “Хидрострой” АД за строително-монтажни работи за довършване на обект: Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – Морска естакада с островна площадка е сключен на 26 януари.

Пристанищното съоръжение представлява естакада с островна площадка, която навлиза до 414 метра в Черно море. То е от особена важност за делимитация на морските пространства между Република България и Република Румъния.

Съоръжението е построено през 70-те години на миналия век. Според специалисти то е един от най-сложните обекти, строени във вода след Дунав мост. Липсата на подходяща поддръжка и ремонти, както и въздействието на агресивната морска среда са причинили критични нарушения на конструктивните му елементи.

Към момента конструкцията на естакадата е изпълнена до км 0+353. Това включва изпълнени пилоти, монтирани напречни ригели и надлъжни греди. Елементите на парапета са монтирани като временна предпазна мярка.

Съгласно проекта остава да бъде изпълнено изграждане на конструкцията на съоръжението от км 0.+353 до км. 0.+415; изграждане на настилката, тротоарите, електромонтажните работи, отбивното съоръжение, моряшки стълби, монтаж на парапетите и почистване на строителната площадка от строителните дейности след завършване на обекта.

Срокът за изпълнение на СМР е 240 календарни дни.